י׳ במרחשוון ה׳תשפ״ג

חידושים לשולחן השבת פרשת לך לך וכניסה ויציאת השבת

“ויאמר ה’ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך” – הניסיון הזה נמנה בין עשרת הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. אלא שמפרשי התורה מסבים את תשומת לבנו לשאלה עצומה: “ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה” – הקב”ה מבטיח לאברהם אבינו שבזכות הליכה זו יזכה לבנים, לעושר, הברכות יהיו מסורות בידו, ומה לא?

הקב”ה מבטיח כל טוב שתלוי במעבר דירה ממקום למקום, ברכות למעלה מדרך הטבע. מישהו היה מסתפק בכלל? מהי אפוא גדולתו של אברהם אבינו שעמד בניסיון זה?

זקנה יהודייה הגיעה לרבי אברהם יעקב מסדיגורא בתחינה: “רבי קדוש, לבני הייתה מַבְשֵׁלַת שֵׁכָר, לאחרונה לא עולה בידו השיכר יפה, הוא ובני ביתו גוועים ברעב ואין ביכולתי לעזור להם. אנא רבי, תבקש מהקב”ה שיזרח מזלו של בני.

“שימלא כרטיס לוטו ויזכה בגורל”, הקשישה החלה למנות שלל עצות, “שיקראו לו מארמון המלך וימנוהו קבלן לתפירת מדי הצבא של החיילים, אולי אפילו יפתח בעצמו מפעל לייצור דברי מאכל ויהיה לעשיר גדול. אפילו, בתור התחלה, שמישהו יעסיק אותו כשכיר וייתן לו משכורת הגונה מדי חודש”…

הרבי שאל: “נשארו לבנך חביות שבהן ייצר בעבר שיכר?”

“כן, כן”, הנהנה הזקנה נמרצות.

“תאמרי לו שימלא חבית במים רגילים וייגש לפריץ הכפר שמחתן את בנו בעוד שלושה חודשים ויבקש לספק לו משקה”.

הפריץ הגיע במפתיע לביתו של היהודי בכדי לערוך סדרת טעימות, לבו של היהודי דפק בעוצמה רבה ופניו חוורו. הן עתה תתגלה התרמית וראשו יוסר מעליו כהרף עין. איך מלאו לבו לשמוע בקול אמו התמימה?

“אחחח”… נשמעה גניחתו של הפריץ מתוך הכוס הענקית. “שיכר טעים שכזה לא טעמתי מעודי”. בו במקום הזמין הפריץ שלוש מאות חביות מהנוזל המשובח. היהודי המבוהל רתם את העגלה לסוסים וחיש ניצב בפני הרבי מסדיגורא: “רבי קדוש, מה אעשה כעת? מהיכן אמציא לפריץ 300 חביות שיכר?”, פכר ידיו בייאוש.

הרבי חייך והפטיר: “כלום תמו המים בנהר שליד עירכם?!” הרמז הספיק ליהודי שאץ-רץ למלא את כל החביות שברשותו במים ולהעבירן לידי משרתי הפריץ. אלו גמלו לו בתמורה בסכומי כסף אגדיים כמותם לא ראה עדיין.

זאת ועוד, שכל אורחי החתונה התלהבו מהשיכר המשובח והזמינו אף הם כמויות ענק מהיהודי, שכעת החל לייצר שיכר אמיתי בדרכי ייצור מקובלות…

אמו של היהודי באה להודות לרבי, ואמרה: “חשבתי כבר על כל האפשרויות איך השי”ת יעניק עושר לבני. על מים בטעם שיכר לא חשבתי”…

בספר הקדוש “בני יששכר”, מביא רמז נפלא בשמו של אבר”ם – ראשי תיבות “ר’בות מ’חשבות ב’לב א’יש”. אלא שאנו צריכים לפענח מה משמעותו עבורנו.

הניסיון שעמד בו אברהם אבינו היה ניסיון קשה עד מאוד: הוא שומע סדרת הבטחות ברורה מפי הקב”ה, אבל הוא לא יוצא לדרך בגלל ההבטחות המפתות והקורצות. אלא בגלל שה’ יתברך ציוה אותו. זהו דבר קשה מנשוא ללכת בכוונה טהורה לקיים רצון ה’ בלי שתתערב איזו מחשבה על הדיבידנד הצפוי בסוף הדרך. ודבר זה מלמדת אותנו התורה: “וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'”, לא בגלל הנאה או שכר מכל סוג שהוא.

* * *

וכיצד הניסיון הזה נוגע גם אלינו?

פעמים רבות חושב האדם שהוא יפעל כך, או שמא יעשה כך, כל זה במטרה להגיע לתוצאה הרצויה מבחינתו. אלא שהתורה היא נצחית, והקב”ה פונה לכל יהודי בקריאה רוחנית: “לך לך מארצך“, תצא מרצונותיך הארציים, תבטל את רצונך להגיע ליעד פלוני או ללכת במסלול אלמוני, “אל הארץ אשר אראך“. אני אקח אותך למקום הטוב ביותר בשבילך, גם אם נראה לך שאתה מפסיד מכך או ניזוק.

אל תחפש את ה”אוזן עם העיפרון” בדווקא, את הדרך שאותה התווית לעצמך שכך צריך הדבר להתקדם. שנן לעצמך: “רבות מחשבות בלב איש“, כיצד לנהוג בדרך הטבע, אבל בסופו של דבר “ועצת ה’ היא תקום“.

שאלות נפוצות בנושא שבת

האם מותר לשחק במשחקי קופסה בשבת?

למנהג הספרדים יש להמנע ממשחקי קופסה בשבת מגיל שש ומעלה. אולם למנהג האשכנזים מצד עיקר הדין מותר גם למבוגרים, אלא שנכון מאוד להימנע מפני קדושת השבת.

האם מותר להתקלח בשבת?

במים חמים מותר רק את הפנים, הידיים והרגליים. כמובן במים שחוממו מערב שבת. בשעת צורך גדול מותר להתקלח במים צוננים.

האם מותר לסדר בגדים בתוך ארון בשבת?

אין לסדר בגדים בארון בשבת, כי מלבד שיש בזה משום איסור מכין משבת לחול במקרים מסויימים יש בזה גם איסור בורר.

האם מותר לתת מתנה בשבת?

יש איסור לתת מתנות בשבת משום שזה דומה למקח וממכר, ורק אם זה לצורך שבת מותר. ולכן אם יהיה לה שימוש במתנה בשבת – מותר. ובלאו הכי אסור.

באיזה אופן מותר להכין תה בשבת?

שופכים את המים שעמדו על גבי האש (שזה נקרא כלי ראשון) לתוך כלי נוסף (וזה נקרא כלי שני), ואז ניתן לשפוך את המים מתוך אותו כלי שני על גבי שקיות התה.

האם מותר לרכוב על אופניים בשבת?

דעת רוב רובם של הפוסקים לאסור וכך נהוג ואין להקל בדבר.

האם מותר ליטול תרופות בשבת?

אם האדם מרגיש שממש אינו יכול לתפקד עקב הכאבים, מותר לו לקחת משככי כאבים בשבת.

[ux_image id=”5017″]

לעוד פוסטים

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

“יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד” 

הפיצו לקירוב הגאולה.

Subscribe to our mailing list

Stay updated on everything new, interesting, educational and educated.

(We are against spam)

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!