ט׳ בתשרי ה׳תשפ״ד

10 סגולות נפלאות ליום הכיפורים ו6 סגולות לעשירות ולפרנסה בשפע!

1. הדלקת נרות בערב יום הכיפורים סגולה לבטל מקטרגים

בערב יום הכיפורים מדליקים נרות בבית ובבית הכנסת. הדלקת הנרות בבית הכנסת מורה על הארות העליונות המתווספים לשכינת עוזנו. טוב לאדם לכוון בזה בעת שהוא מדליק את נרו להאיר למעלה אורות עליונים באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא. בזוהר (במדבר רפ"ב) נאמר כי הנרות ביום הכיפורים מקבילים לשופר בראש השנה לבטל המקטרגים ולעורר את הרחמים.

2. סגולה לקבלת התפילות

סגולה לקבלת התפילות ביום הכיפורים היא לומר לומר בכניסה לבית הכנסת את הפסוקים הבאים: "ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך. כי אליך אלוקים ה' עיני בך חסיתי אל תער נפשי. שמרני מידי פח יקשו לי ומוקשות פועלי אוון. יפלו במכמוריו רשעים יחד אנוכי עד אעבור". פסוקים אלה מסוגלים מאוד לעבור תפילה ונרמז בם שם קדושת היום.
3. סגולה מהאר"י הקדוש לשמירה על הילדים

בשעת קריאת התורה של יום הכיפורים, סגולה להוריד דמעות כאשר קוראים על מיתת שני בני אהרן וחושבים על הצער שהיה לאביהם. מי שמוריד דמעה ולפחות מצטער על פטירתם של צדיקים אלו – מובטח לו שלא ימותו בניו בחייו.

4. סגולה מה'בן איש חי' להצלחה

בברכת כהנים יש 15 תיבות. ראוי למנות את מילות הברכה בפרקי כף היד (באגודל שני פרקים, בכל אחד מהאצבעות 3 פרקים, וה-15 הוא פנים כף היד). סגולתו של ה'בן איש חי' היא למנות את התיבות בפרקי כף היד, ולזכות שבורא העולם יברכנו בכל מעשי ידינו.

5. קדושה בחזרת הש"ץ מסוגלת לעליה רוחנית

בקדושה בחזרת הש"ץ, נהוג לומר 'קדוש קדוש קדוש ה' צבקות מלא כל הארץ כבודו', ולהגביה מעט את הרגליים בעת אמירת ה'קדוש'. באמירת 'קדוש קדוש קדוש', האדם מתרומם ומעלה את עצמו מעולם העשיה לעולם היצירה ולעולם הבריאה, ובכך מתרומם האדם לדרגה גבוהה, ועמו מתרומם כל העולם כולו.

עוד אומר האר"י הקדוש כי באמירת "איה מקום כבודו" זוכה האדם לכתר, חכמה ובינה, הכלולים באותיות "איה", ובכך קונה בנפשו את העוצמות הטמונות ביום הכיפורים.

6. התנוצצות תשובה בשעת תפילת נעילה היא סגולה לכפרה מוחלטת

רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, בעל ה'משך החוכמה', מבאר בספרו כי בזמן תפילת נעילה, שעת החתימה, הקב"ה ברוב טובו, אחרי ריבוי הבכי והחרטה, אפילו על חילול שמו יתברך, חלילה. זוהי הסיבה מדוע סידרו מתקני התפילה לומר בתפילת הנעילה: "ולמה תמותו בית ישראל" (יחזקאל לג), וכן "כי לא אחפוץ במות המת… והשיבו וחיו" (שם יח).

כלומר, גם אם האדם לא הגיע לתשובה ממש בשעת נעילת השערים, עדיין יש לו תקווה – אם יגלה במעמקי ליבו התנוצצות של תשובה אמיתית, יכול לזכות לכפרת יום הכיפורים. כי הקב"ה יראה ללבב, ובשעת חתימה הוא דן יחידי, ויחתימהו לחיים טובים ולשלום.

7. סגולת התענית לכפר על ימות השנה שעברו ללא מצוות

חז"ל אומרים שכל יום שעובר על אדם ללא תורה ומעשים טובים – אינו נמנה בין ימיו. הפתרון לכך היא התענית. התענית היא דבר גבוה מאוד והיא מסוגלת להחיות מתים. כלומר, לעורר גם את הימים שעברו בחושך ובהבלי העולם – אותם ימים שהאדם בזבז במו ידיו וינק את כל השפע והחיות שהיתה בהם. יום הכיפורים כולל את כל הימים, והתענית ביום גדול זה מכפרת על כל הימים שנחשבים לכאורה 'מתים'.

8. סגולה למחילת עוונות ולכפרה על כל העולם

בספר ה'חינוך' מצוה קפ"ה מובא על הסגולה העצומה הטמונה ביום הכיפורים: "שהיה מחסדי הקל על בריותיו לקבוע להן יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם התשובה שישובו, שאילו יתקבצו עוונות הבריות שנה שונה, תתמלא סאתם לסוף שנתיים או שלוש או יותר ויתחייב העולם כליה. על כן ראה בחכמתו הקב"ה לקיום העולם, לקבוע יום אחד בשנה לכפרת חטאים לשבים, ומתחילת הבריאה ייעדו וקידשו לכך. ואחר שייעד הבורא ליום כפרה, נתקדש היום וקיבל כוח הזכות מאתו יתברך עד שהוא מסייע בכפרה".

9. שמחה ביום הכיפורים כי יד הבורא מושטת אלינו לשוב בתשובה

שערי תשובה אומנם פתוחים במשך כל ימות השנה, אולם בעשרת ימי תשובה, התשובה היא "יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר: 'דרשו ה' בהמצאו'. ויותר מכך ביום שהכיפורים ש"הוא זמן תשובה לכל יחיד ולרבים, והוא קץ מחילה לישראל". לפיכך מהווה החסד שבעצם קבלת התשובה על ידי בורא-עולם, אחד ממרכיביו העיקריים של אורו הגדול של יום הכיפורים. והאפשרות לשוב בתשובה ולזכות במתנה יקרת ערך זו, גדלה מאוד בימים שעליהם נאמר 'דרשו ה' בהמצאו'. ימים נעלים אלה מגיעים לשיאם ביום הכיפורים. מה גדולה צריכה להיות, איפוא, השמחה בבוא הזמן שבו מושטת לנו יד הבורא לשוב בתשובה ולהתקרב אליו.

10. סגולה להרבות מליצי יושר

מובא בספרים הקדושים עד כמה יש להקפיד לשלם נדרים. מובא כי "הנודר דבר מצווה – נברא מלאך אחד, אבל לא תגמר הוייתו עד שיעשנה, והנודר ואין משלם נדרו נמצא המלאך ההוא תלוי ועומד וצער הוא לו עד שישלים נדרו, ובשלמו את נדרו המלאך ההוא יהיה לו סניגור ומליץ טוב בעדו כמו שאמרו: "העושה מצווה אחת קנה לו סנגור אחד", ומטעם זה נהגו בקצת מקומות לשלם כל אחד חובותיו לבית הכנסת בערב יום הכיפורים כדי לשלם נדריהן, אשר אמרו לפני המלאך זה החזן ליתן כדי שיושלמו הוייתן של המלאכים ההם ויעמדו למליצי יושר עליהם, כאמור".

שישה סגולות אדירות לעשירות ולפרנסה בשפע!

1- פתיחת ההיכל של כל נדרי בליל יום הכיפורים.

2- קניית ספר 'כל נדרי'.

3- פתיחת ההיכל של הפרנסה.

4- פתיחת ההיכל של סדר העבודה.

5- פתיחת ההיכל של הנעילה.

6- הפטרת יונה הנביא.

7- לכוון במילה 'איה מקום כבודו להעריצו' במוסף או תפילת הנעילה, יש להגות אותו בדרך בה היא מנוקדת. 
בזכות זה זוכים ל-3 דברים:

1. בנים צדיקים.
2. עשירות.
3. רוח הקודש.

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

"יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד" 

הפיצו לקירוב הגאולה.

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!