ה׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ד

סגולת תפילה על החולה

תפילה על החולה

אנא מלך רחום וחנון, יהי רצון מלפניך שתתמלא רחמיך על כל חולי ישראל, ובפרט על (פלוני בן פלונית) המוטל על ערש דוי, ותרפאהו רפואה שלמה, כי אתה ברחמיך רופא חולי עמך ישראל. ויקים עליו מקרא שכתוב: "יהוה יסעדנו על ערש דוי, כל משכבו הפכת בחליו". ולמען זכות אברהם אחוז בחסד, יצחק נאזר בגבורה, יעקב אחוז בתפארת, משה אחוז בנצח, אהרון אחוז בהוד, תרפאהו רפואה שלמה ותציל ממות נפשו, ותעמידהו על עמדו ויחי מחליו. ואף על פי שידענו שאין אנו כדאים להתפלל על עצמנו, מכל שכן על אחרים, אך שמנו רחמיך נגד ענינו, כי רחום אתה ואתה שומע תפילת כל פה, לכן בבושת פנים אתאנו לבקש רחמים ותחנונים עבור (פלוני בן פלונית) החולה הזה, אל נא רפא נא לו. ותחלימהו ותחזקהו, ובכח שתיים ועשרים אותיות תורתך הקדושה שקיבלנו בהר סיני, תפתח (לפלוני בן פלונית) החולה הזה, שערי ארוכה ומרפא, שערי בריאות, שערי גילה, שערי דרור, שערי הוד, שערי זכות, שערי חמלה, שערי חדוה, שערי טובה, שערי ישועה, שערי כפרה, שערי לב טוב, שערי מחילה, שערי נעימות, שערי סמיכה, שערי עזרה, שערי פדות, שערי צדקות, שערי קוממיות, שערי רפאה שלמה, שערי שמחה, שערי תשועה. ויזכרו לפניך כל צדקותיו אשר עשה הוא (ובני ביתו) לפני כיסא רחמיך, להמליץ טוב בעדו, ואל תתנהו בנפש אויביו, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי.

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

"יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד" 

הפיצו לקירוב הגאולה.

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!