ט״ז בטבת ה׳תשפ״ג

מאמר מדהים, חובה לקרוא ! הבירור האחרון לקראת קץ הימים

נבואת הזוהר הקדוש על המהפכה התעשייתית במאה ה-19 ■ מהו הניסיון האחרון לפני הגאולה השלימה? ■ כיצד אפשר להינצל מטומאת האינטרנט? ■ מי יזכה ומי לא יזכה לימות המשיח? ■ ומדוע כל הקידמה הטכנולוגית התגלתה דווקא בדור שלנו?? מאמר מדהים!

במאה ה־19 התחוללה "מהפכה תעשייתית", העולם הוצף בידע מדעי שלא נודע כמוהו לפני כן, ובידע זה נוצרו שכלולים טכנולוגיים בכל התחומים. כגון: רעיון האטום (דלתון). החשמל (אמפר). הטלגרף (ג'וזף הנרי). חוק שימור האנרגיה (ג'אול). הרדיו. גילוי החיידקים והחיסונים (לואי פסטר). וכו'. עד היום, ההתפתחות במאה ה־20 בנויה על אותם יסודות שנתגלו במאה ה-19. וכך כותבים אנשי המדע: "המאה התשע עשרה השיגה התקדמות גדולה יותר מזו של כל המאות הקודמות בידיעות הטבע ובהבנת מהותו; היא פתרה חידות עולם חשובות רבות, שנחשבו בראשיתה כבלתי נתונות לפתרון; היא הסירה את הלוט, במדע ובהכרה, מתחומים חדשים אשר האדם לא חלם על קיומם לפני מאה שנה" (פרופסור צ'רניבסקי בספרו "בין דת למדע" עמוד 248).

נבואת הזוהר הקדוש על המהפכה התעשייתית

והנה, למרבה הפלא, הזוהר הקדוש שנכתב לפני כ-1900 שנה חזה זאת במדויק!! הזוהר מנבא שבשנת 5,600 לבריאת העולם, בשנת ה'ת"ר, שזו אמצע המאה התשע עשרה למניינם, ייפתחו מעיינות החכמה למטה בארץ.  וכך כותב הזוהר בתרגום לעברית: "ובשנת שש מאות שנה לאלף השישי (שנת 5600 שנה לבריאת העולם, שנת ה'ת"ר), ייפתחו שערי החכמה למעלה (חכמת הקבלה בדרך החסידות), ומעייני החכמה למטה. ויכין העולם עצמו להיכנס באלף השביעי, כאדם המכין עצמו ביום השישי אחרי הצהרים להכנסת השבת, כן גם בזה. וסימנך: "בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו', נבקעו כל מעיינות תהום רבה". (זוהר פרשת וירא, דף קלב).

זו בעצם אחת מן הנבואות שהתגשמו, המוכיחות ש"תורה משמים": לאורך כל ההיסטוריה הייתה התפתחות נורמלית של הידע האנושי, והנה בא הזוהר הקדוש, ואומר: "יבוא דור, בו תהיה התפרצות של ידע אנושי בכל התחומים, בתוך זמן קצר"!! הזוהר אף מצביע על הזמן המדויק שזה יתרחש – בשנת 5600 לבריאת העולם, במאה התשע-עשרה!! ויהי כאשר אמר הזוהר כן היה, במאה ה-19 נפתח מעיינות החכמה!! מהיכן הידע הזה לרשב"י??… (ספר מסילות אל האמונה", מכון אור החיים, י-ם תשנ"ח).

והנה, צריך להבין, מדוע הביא ה' את כל חכמת המדע והטכנולוגיה דווקא באחרית הימים? הרי בכל התחומים האחרים ישנה דווקא ירידת הדורות, אם זה בעניין הפיקחות וחכמת החיים, ובפרט בחכמת התורה, ואם זה בכח ובמידות, א"כ מדוע החידושים הטכנולוגיים נתגלו דווקא בדור האחרון? זאת ועוד, הזוהר הקדוש כותב שהחכמה הזו שתרד לעולם היא בעבור ההכנה לימות המשיח ועולם הבא, "ויכין העולם עצמו להיכנס באלף השביעי", וצריך ביאור, מה הכנה יש בזה?

הניסיון האחרון לפני הגאולה השלימה

ואכן ראיתי לגאון הגדול הרב חיים פלאג'י זצ"ל, אשר חי בסביבות שנת ה'ת"ר, לפני כ-180 שנה, באיזמיר שבטורקיה, שתמה ומתפלא, מדוע הגיעו בשנים האחרונות חידושים טכנולוגיים המקשים ביותר על שמירת השבת? כמו כן הוא מונה שם דברים חדשים בענייני פריצות והשתכרות, אשר לא היו בדורות הקודמים, ומעיר "כל זה לא היה בחמשת אלפים ושש מאות שנה מבריאת העולם, ואיך במעט שנים יצאו כל אלו אבות נזיקין?! הדבר פלא בעיני!". (תוכחת חיים ח"ג בסופו, פרק זן לשב"ק, דף ק"ל ע"ב והלאה, בדפוס חדש עמ' רפז-ח, הובא בשו"ת ברכת יהודה ח"ו עמ' רסז-רסט. ע"ש).

הגר"ח פלאג'י מביא הסבר מרטיט לכך, ודבריו אקטואליים יותר מתמיד לימים אלו: הרב תולה תופעה זו בכך שאנו נמצאים בתקופת שלפני המשיח. ובעקבות נבואת ירמיה הנביא: "לָכֵן כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת הִנְנִי צוֹרְפָם וּבְחַנְתִּים", (ירמיהו ט,ו). וכן נאמר בזכריה: "וְהֵבֵאתִי אֶת הַשְּׁלִשִׁית בָּאֵשׁ, וּצְרַפְתִּים כִּצְרֹף אֶת הַכֶּסֶף, וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶת הַזָּהָב", (זכריה יג,ו). והדבר כבר כתוב בתורה עצמה: "כִּי מְנַסֶּה ה' אֱלֹהֵיכֶם אֶתְכֶם, לָדַעַת הֲיִשְׁכֶם אֹהֲבִים אֶת ה' אֱלֹהֵיכֶם בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם",  (דברים יג,ד)".

כלומר, הקב"ה כבר הודיע לנו ע"י נביאיו הקדושים, בפסוקים מפורשים בכמה מקומות בתנ"ך, כי לפני ביאת המשיח והגאולה השלימה, ה' ישלח ניסיונות קשים בקיום המצוות בכלל, ובשמירת הקדושה והצניעות בפרט, על מנת לבדוק את חוזק האמונה של כל אחד ואחד. כמו שבודקים את הכסף והזהב אשר מעורב בהם סיגים (פסולת של כסף וזהב), ע"י שמשליכים אותם באש, ואז נבחן ומתברר מהו הכסף והזהב האמיתי (השורד באש) ומהם הסיגים (הנשרפים באש). וכמו שישנם תרגילי מאמץ וכושר לחיילים קרביים, על מנת לבדוק את כשירותם להיכנס לשדה הקרב. כך יבחן וינסה הקב"ה אותנו לקראת הגאולה השלימה. ורק אותם שיעמדו בגבורה בניסיונות, הם ורק הם יזכו לזכות ולהתענג בתענוגי ימות המשיח והעולם העתידי.

מסיים הגר"ח פלאג'י את הסברו המאלף, בדברים מצמררים ומעוררים כל לב: "וכביכול עילת העילות וסיבת הסיבות, נורא עלילות על בני אדם, להמציא בדור האחרון סמוך לגאולה עניינים כאלו, כדי לברר וללבן מי הם היראים את ה', ומי הם הפושעים והמורדים, והיינו לברר אוכל מתוך פסולת, וזה כמו הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו ע"ה, ומי שעומד בנסיונות הללו שלא לחטוא באלו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו ע"ה". כלומר, החידושים הטכנולוגיים נועדו לבחון ולראות מי חזק ביהדותו, שעומד כצור החלמיש מול פיתויי הטכנולוגיה, וכך ידע הקב"ה למי להעניק את הוויזה המיוחלת (גרין קארד) לכניסה לימות המשיח ולאלף השביעי.

מהי באמת ההמצאה האחרונה בעולם הטכנולוגי, "הצעקה האחרונה", אשר מהווה את הניסיון האחרון לקראת הגאולה השלימה, עליה נאמרו הדברים הנ"ל? ללא ספק הדברים מכוונים למקום אחד בלבד – ל"אינטרנט". אשר הפילה ברשתה ("נט" פירושו בעברית "רשת") גברים ונשים, תלמידי חכמים גדולים ופשוטי עם, יהודים וגויים. "רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה".

כיצד אפשר להינצל מטומאת האינטרנט?

יטען הטוען: "וכי אני לא יודע כמה האינטרנט גרוע?! אבל הנקודה היא אחרת: כבר אלף פעם התחרטתי, אחרי ששרפתי את הזמן ואת הנשמה שלי באינטרנט, אך שוב פעם נפלתי, אני מרגיש שהניסיון הזה גדול עלי!! הרי אתה הגדרת את זה כבדיקת חוזק, א"כ מובן מאליו שמדובר בניסיון קשה ביותר! ואני חושב שאף אחד לא יכול לעמוד בניסיון הזה!". (בחור אחד הושיט את ידו לעבר הרב צביאלי ואמר לו: "אתה רואה יד, ואתה רואה אייפון", תחתוך לי את היד, אבל אל תיקח לי את האייפון!!).

זו הסיבה שאנו חייבים לקרוא את סיום דבריו המלהיבים והמאירים של הגר"ח פלאג'י, שם באותו המאמר: "ועוד לבי אומר לי, דעתה הדור כשר יותר מהדורות הקודמים, הן במידות והן בדעות, שאם היה בדורות הקודמים כל מה שיש בדור שלנו, היו נמצאים רוב חוטאים, מה שאין כן כעת שלא מוצאים רק אחד מאלף שעובר את פי ה', ובדברים אלו ניצלתי, שלא יחשב לי עוון, שדיברתי קטגוריא על עם ישראל וכו'".

פירושם של דברים, הקב"ה לא מביא ניסיון על האדם שלא יוכל לעמוד כנגדו. לאור זאת עלינו לדעת, שיחד עם הניסיון הגדול שהביא עלינו האלוקים בדור זה, שלח לנו הקב"ה כוחות גדולים ועצומים, שלא היו לאנשים בדורות הקודמים, כדי שנוכל לעמוד בהצלחה מול המפלצת הזו הנקרית "אינט-מת". ואכן, ברוך ה' ראינו גבורי כח, שהתנתקו מטומאה זו, או שעשו סינון אמיתי וטוב לנט שלהם.

והנה, הגאון רבי חיים בן עטר זצ"ל, בספרו "אור החיים" הקדוש (שמות ג,ח), כותב ג"כ ככל הדברים הנ"ל. הרב כותב, שלפני ביאת המשיח עם ישראל יכנס בתוך שער החמישים של הטומאה!! ומהו אותו שער החמישים של הטומאה? אין ספק שזוהי טומאת האינטרנט הארורה. אלא שה"אור החיים" הקדוש מבאר שם שבכח התורה הקדושה אנו יכולים להתמודד בהצלחה גם מול טומאה זו. וזהו ההבדל בין הגאולה האחרונה ליציאת מצריים, שבצאת ישראל ממצרים, ה' לא הניחם להיכנס לתוך שער החמישים של הטומאה, כיון שעדיין לא קיבלו את התורה, ואם היו נכנסים לא היו יכולים לצאת מהטומאה הזו. אבל אנו שזכינו לתורה, יש בכוחנו גם להתגבר על שער החמישים של הטומאה. וכבר כתב הרמב"ם (סוף הלכות איסורי ביאה) "גדולה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה".

חברים יקרים! אנו נמצאים על סף הגאולה השלימה, כפי שלמדנו מכל הדברים הנ"ל. החודש התבשרנו שדונלד טראמפ, שהוא אוהב עם ישראל, מכבד היהדות ומתנגד לרפורמים, נבחר לנשיא ארצות הברית, בניגוד לכל התחזיות. ("דונלד" בגימטריא "מזל טוב", כפי שאמר מרן הגאון הרב מאיר מאזוז). לפני שנשמעו תוצאות הבחירות בארה"ב, אמרתי בלבי: "אם טראמפ יבחר, המשמעות היא, שה' מכין את העולם לקראת המשיח". אחר כך ראיתי שרבים שותפים למחשבה הזו. והרי "קול המון כקול שדי". לכן, כשיתקוף אותנו היצר בפיתויי טומאת האינטרנט, נחזק את עצמנו שזה לא קשה, כי רק זמן קצר נשאר לגאולה. הרי כשיבוא מלך המשיח הוא יבקש "תעודת נקיות", ורק מי שזכה להיות נקי מפגעי הטכנולוגיה ומטומאת האינטרנט (הנייח והנייד) יתקבל אצל מלך המשיח. א"כ כדאי שתהא לנו התעודה הזו, כדי שנזכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא, בקרוב ממש, אמן.

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

"יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד" 

הפיצו לקירוב הגאולה.

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!