י״ב בשבט ה׳תשפ״ד

המתנה בין בשר לחלב לספרדים ואשכנזים

המתנה בין בשר לחלב (ספרדים) האוכל בשר או עוף, אין לו לאכול
מאכלי חלב עד שיעברו שש שעות מסיום אכילת הבשר בסעודה ולא
מסיום כל הסעודה.ואולם במקום צורך שממהר מאוד כמו
לשיעור תורה וכדו', יש להקל לאכול מאכלי חלב אחר חמש שעות וחצי.
*** תבשיל בשרי ***
האוכל תבשיל בשרי, כגון מרק ירקות שהתבשל עם עוף, אע"פ שאינו אוכל
את העוף אלא רק את הירקות, בכל זאת ימתין שש שעות.
כמו כן, נהגו ישראל קדושים לתת ביצה בתבשיל של שבת, ויש לדעת כי
ביצה זו נחשבת למאכל בשרי גמור, שצריך להמתין שש שעות.
*** שיטת בני אשכנז ***
מנהגים שונים יש בין בני אשכנז: יש נהגו להמתין שש שעות, כדעת
הרמב"ם והשו"ע, ויש שנהגו ארבע שעות. אחרים נהגו שלוש שעות, ויש
נהגו רק שעה אחת. אולם כבר כתב המהרש"ל לפני כ155- שנה: "כל מי שיש בו
ריח של תורה, ימתין 6 שעות". הרמ"א יו"ד סי' פט'
*** הטעמים להמתנה 6 שעות ***
א( משום שעדיין נשאר בשר בין השיניים, וכשיאכל מאכלי חלב, הרי
שאוכל בשר וחלב )הרמב"ם(, ואחר 6 שעות הבשר בין השיניים חשיב סרוח.
ב( משום שטבע הבשר למשוך טעם ושמנונית בפה עד שש שעות )רש"י(.
להלכה אנו פוסקים כשני הטעמים, ולכן אם אדם אכל רוטב או שומן ללא
חתיכות בשר כלל, הגם שלפי טעמו של הרמב"ם, לא היה צריך להמתין
שש שעות, שהרי לא לעס ואין לו בין השיניים כלום, מכל מקום מחמת טעמו
של רש"י שנמשך טעם הבשר בפה, אינו רשאי לאכול חלב אלא לאחר שש שעות.

שו"ת שובבי"ם מהרב מוצאפי שליט"א
1( האם גם נשים צריכות להשתתף
בתעניות שובבי"ם לכפר עוונות?
תשובת הרב: "נשים לא מתענות, אלא
מרבות באמירת תהילים והלכות".
2( אני בעל תשובה העומד להתחתן,
ורוצה לצום בימי שני וחמישי בשובבי"ם
כדי לכפר על העבר. מה דעת הרב?
תשובת הרב: "קבל על עצמך לא
להסתכל במראה אסור וזה נחשב כמו
מיליון תעניות. והשתדל לשמור פיך
מדברים אסורים – זה עיקר התיקון.
כי מה יתנו כל התעניות ואתה עדיים
שוקד על חטאיך?".
3( לאן הכי טוב לתרום צדקה בימי
השובבי"ם בכדי לזכות לכפרת עוונות?
תשובת הרב: "יותר מכל הצומות
והפדיון חשוב שינוי המעשים והתחזקות.
מי אמר שצריך להתענות ולתת פדיונות?
שינוי המעשים חשוב. ואם רוצה לתת
צדקה – יתן לטהרת המשפחה!".

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

"יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד" 

הפיצו לקירוב הגאולה.

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!