ט״ז בטבת ה׳תשפ״ג

המדריך המלא לשידוכים ונישואין מאת מרן, פאר הדור והדרו, שר התורה, הגאון הרב מאיר מאזוז שליט"א

מדוע סדר ההיכרויות של החילונים אינו נכון? ■ האם כדאי להתחתן עם מי שהמראה שלה/ו לא מוצא חן בעיניי? ■ לשאול ולברר טוב לפני הפגישות ■ איך נכיר את האופי של בן הזוג? ■ "העיקר הבריאות" - חובה לעשות בדיקת "דור ישרים" ■ מה עם נישואי קרובי משפחה? ■ האם כדאי להתחתן כשההורים מתנגדים לבן זוג? ■ האם כדאי להתחתן עם בן/בת עדה אחרת?

מדוע סדר ההיכרויות של החילונים אינו נכון?

 

איך עושים היום אלה שלא כל כך שומרים? בחור פוגש בחורה ומדבר איתה פעם, פעמיים, שלוש, ואח"כ אומר לאימו כמו שאמר שמשון: "אותה קח לי כי היא ישרה בעיני(שופטים י"ד, ג), והכל הולך אחרי העיניים שלו. שמשון הלך אחר עיניו וכו' (סוטה ט' ע"ב). אבל לא ככה עושים, כי הבחור באותו זמן הוא עיור ולא רואה שום דבר. היה מקרה אצל החילונים, שהיו מכירים אחד את השני חמש שנים, עד שהחליטו להינשא ב"ה, ואחרי חודש אחד בלבד הלכו לרבנות ורוצים להתגרש, אמרו לבעל: "מה קרה?", אמר: "לא הכרתי אותה!". איך לא הכרת אותה? הרי הכרתם לפני כן חמש שנים? אבל הוא לא הספיק להכיר אותה שיש לה מידות נוראות, ולפני כן הכל היה בסדר. "וחלק משמן חכה" (משלי ה' ג'). אז איך בחור יכול להכיר?  [מלבד הפגישות, בעיקר] האמא מבררת על המשפחה ועל הבחורה: אם היא בריאה? ואם יש לה מידות טובות וכדומה? וההורים בוחרים לבן שלהם את הטוב ביותר מכל הבחינות. אבל אם אדם חושב את הכל ע"פ דעתו, כמה פעמים הם נכשלים.

האם כדאי להתחתן עם מי שהמראה שלה/ו לא מוצא חן בעיניי?

לגבי המראה: אם אדם אחרי פעמיים ושלש לא נמשך לבו אחרי הכלה או להפך, וכל שכן אם יש סלידה ח"ו, אין טעם להמשיך בכח. וכולם אומרים את זה. ואמנם לפעמים הכלה מתאימה אפילו שאין משיכה, וכמו שהיה מקרה כזה באשתו של הרב מנצור בן שמעון ז"ל, שהיתה צולעת, והוא היה מהסס אם לקחת אותה, הלך לרבו רבי עזרא עטיה ע"ה ושאל אותו עליה, ואמר לו רבו: "היא משפחה של צדיקים, אז תיקח אותה, ויהיו לך ממנה בנים חכמים". ובאמת הוא לקח אותה, וזכה לארבעה בנים תלמידי חכמים, דיינים ומחברי ספרים. וזה בזכות שהוא שמע בקול רבו. אבל לא כולם ככה, כי יש חתן שלבו נוקפו, אז איך יקח אישה ולבו נוקפו? אז לא כדאי, "אל תחרוש על רעך רעה, והוא יושב לבטח אתך" (משלי ג' כ"ט).

לשאול ולברר טוב לפני הפגישות

הגמרא (יבמות ס"ג ע"א) אומרת שש מלים ששוות מיליונים: "קפוץ זבין ארעא, מתון נסיב איתתא". כלומר תקפוץ ותקנה קרקע. דהיינו, אם הציעו לך בית או קרקע תקפוץ ותקנה, כי אח"כ כל המחירים עולים, וקרקע תמיד עולה. ולעומת זאת, אישה זה לא כמו חולצה שאתה קונה ואח"כ זורק, לכן "מתון ונסיב איתתא", כלומר תהיה מתון ותישא אישה, דהיינו תברר איך המידות שלה ושל הקרובים שלה. ולפעמים אתה רוצה לברר למשל על בחור, אתה הולך לראש הישיבה שלו והוא אומר לך: "הוא מפורסם לִשְׁבָח", לא שבח ולא בטיך… הכל הבל. ולפעמים קרה שבחור היה חייב לשתות כדורים, אבל לא מספרים את הכל, מה לעשות? לכן צריך לחקור ולשאול וכולי האי והלוואי. וצריך להתפלל על זה. הגמרא (בברכות ח' ע"א): אומרת: "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא", מאי לעת מצוא? זו אישה, שנאמר מצא אשה מצא טוב".

איך נכיר את האופי של בן הזוג?

לפעמים אדם הולך אחרי היופי ולא שם לב על האופי. ורש"י אומר (שם בד"ה מתון): "המתן עד שתבדוק מעשיה שלא תהא רעה או קנטרנית". כי לפעמים אפילו אם היא ממשפחה טובה, אבל היא לא יודעת איך להתנהל עם בעל, וכמו שלפעמים יש גם הפוך, שהבעל לא יודע איך להתנהל עם אישה, לכן צריך לבדוק. ויש מדריכים שאומרים לחתן: "תגיע מאוחר לפגישה, דהיינו אם קבעת זמן לפגישה תגיע באיחור כמה דקות, כדי שתראה איך היא מתייחסת לזה. ואם היא כועסת ואומרת לך: 'למה הגעת מאוחר?', וכו', זה לא מתאים ולא ככה עושים, כי לא על כל דבר עושים מריבות". ולכן אתה תנסה אותה והיא תנסה אותך, עד שתראו שאתם מסתדרים אחד עם השני. ולפעמים הכל מתפרץ על דבר קטן, ואז אדם מגלה את האמת, וכמו שאמרו (עירובין ס"ה ע"ב): "אדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו, ויש אומרים גם בשחקו", וזה האופי. ואת זה בדרך כלל ההורים יכולים לחקור ולשאול יותר.

"העיקר הבריאות" – חובה לעשות בדיקת "דור ישרים"

חשוב מאד ששני בני הזוג יהיו בריאים, ואם אחד מהם לא בריא, או שיש לו איזו מחלה שיכולה לעבור לשני, אז שניהם ביחד זה סכנה. ולפעמים כל אחד יש לו גנים של מחלה מסוימת ומסתדר אִתה, אבל כשנישאים ביחד הבנים יהיו חולים רח"ל. ישנה היום מחלה ידועה ומסוכנת שנקראת "טיי-זקס", אבל ניתן למנוע את כל זה מההתחלה בבדיקת "דור ישרים". ופעם היו אומרים שהספרדים מחוסנים, אבל אין דבר כזה מחוסנים, איך אומר הפסוק במשלי (כ"ז כ"ד)? "כי לא לעולם חוסן". אין אף אחד מחוסן, לכן צריך לעשות בדיקות, ואז אדם יוצא מכל ספק.

מה עם נישואי קרובי משפחה?

יש כאלה שרוצים לקחת דווקא קרובת משפחה. אבל הרב עובדיה ע"ה (בשו"ת יביע אומר ח"ב חאה"ע סימן ז' אות ט') הביא בשם חכם אחד, שרוב הרופאים אומרים, שרוב הילדים שהם נכים, עיוורים, פסחים, אילמים וכו', בר מינן, זה בא דווקא מנשואי קרובים. ואם לא מספיק כל זה, יכולים להיות גם עקרים. לכן צריך להיזהר ולברוח מזה. אני מכיר משפחות שעשו ככה ואח"כ הם סובלים, כי נולד להם תינוק שלא יכול ללכת אלא רק בכסא גלגלים וכו'. אבל אדם שחושב על העתיד, שהרי הוא לא לוקח אישה סתם בשביל יופי אלא להביא ילדים, ישמע בקול ההורים שלו.

האם כדאי להתחתן כשההורים מתנגדים לבן זוג?

לפעמים אדם מתחתן עם אישה בניגוד להורים שלה, ואמנם מותר לעשות את זה, כי אם היא מצאה בחור טוב או שהוא מצא אישה טובה, אע"פ שההורים מוחים בידו לא חייב לשמוע להם, וזו תשובת מהר"י קולון (שורש קס"ו), ופסק את זה הרמ"א (יו"ד סי' ר"מ סכ"ה), וככה פסק גם הבן איש חי (ש"ב פרשת שופטים אות י"ט). אבל צריך לחשוב מה יהיה הלאה, כי אם יום אחד יהיה איזה ויכוח ביניהם והיא תלך להורים שלה, אז ימררו לו את החיים, ולכן צריך מלכתחילה לחפש שלום עם המשפחה, וכמו שאמרו (יבמות ס"ב סע"ב): "כל השרוי בלא אישה שרוי בלא שלום", מכאן שהאישה מביאה שלום לבית, אבל אם זה יגרום למחלוקת בין המשפחות, וויכוחים ומריבות, אז בשביל מה?!

האם כדאי להתחתן עם בן/בת עדה אחרת?

נישואי עדות זה טוב ובריא מאד, כי כל עדה יש לה ברכה משלה ויש לה אופי ומידות משלה, ולכן אם יש מנטליות קרובה ביניהם אז למה לא?! יש לנו שני גאוני עולם – האר"י והחיד"א, האר"י אמו ספרדייה (משפחת פרנשיס) ואביו אשכנזי (משפחת לוריא), והרב חיד"א הפוך אביו ספרדי (משפחת אזולאי) ואמו אשכנזייה (נדמה לי שמשפחתה עלו עם תלמידי רבי יהודה החסיד בשנת ת"ס), והצליחו, ועוד איך הצליחו. ולא כאלה שאומרים: "אנחנו לא רוצים עדה אחרת". ולא רק זה, אלא בכל עדה ועדה יש סגולות שלא תמצא אותן בעדה אחרת, יש ברכה בכורדים, יש ברכה באתיופים, יש ברכה במרוקאים, יש ברכה בתוניסאים, יש ברכה בתימנים, יש ברכה בספרדים, יש ברכה באשכנזים, בליטאים ובחסידים. אבל דבר אחד חשוב: שהמנטליות תהיה דומה ביניהם, כי לפעמים החתן אוכל משהו מסוים, והיא מביאה לו "גפילטע פיש", מה זה האוכל הזה? הוא לא רוצה את זה. או שהוא מביא לה "פלאפל" ובשבילה זה חריף מדי. ולכן אם זה ככה לא כדאי. ולכן ההורים צריכים להכיר ולדעת, ולא לעשות שטויות, שאשכנזי יקח ספרדייה או הפוך כשהם לא מתאימים, והוא יחרף ויגדף אותה והיא תגדף אותו, אסור לעשות את זה. ולעתיד לבא לא יהיו כל השטויות האלו, לא יהיה הבדל בין העדות.

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

"יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד" 

הפיצו לקירוב הגאולה.

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!