ה׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ד

אהבה אלוקית – חלק ב'


בפרק הקודם דברנו על הסור מרע, הפעם נעסוק בכמה מענייני העשה טוב. לפני שניגש אליהם ברצוני להביא עוד כמה מקורות מרבותינו ז"ל בעניין מעלת האחדות ו'אהבת ישראל':

בכל יהודי יש נשמה שהיא חלק אלוקה (ואהבת לרעך כמוך, אני ה' – אני בתוכו כמו שנאמר ושכנתי בתוכם דייקא. ואדם הוא גימטריה מ"ה כמו שם השם במילוי אלפין. ו2 יהודים שאוהבים מגיעים לאחדות האלוקית [פעמיים 'אהבה' עולה 26 כמנין הויה] והוא כלול מכל הבריאה [זוהר ח"ב פ:]) ולכן כל הסוטר לועו של חברו כסוטר לועו של שכינה, והאוהב את חברו זוכה שהקב"ה אוהבו (מסילת ישרים פרק יט) ומציל עצמו מהמוות (פני מבין פ' קדושים). וכמו שמתנהג עם חברו בוויתור, בחן ובחסד, ככה מתנהגים עמו משמים – מידה כנגד מידה (בשם הבעל שם טוב שדורש: 'ואהבת לרעך, כמוך אני ה'. קדושת לוי פ' בשלח).

בנועם אלימלך (דברים) מובא שיש עולם הנקרא 'כל ישראל' והעולם ההוא שלם בלי שום פגם ואין שטן ופגע רע פוגע בהם (ואף שהפרטים חוטאים לפעמים). ובמה שכולל עצמו בעולם של 'כללות ישראל', שהוא עולם קדוש וטהור – הריהו נתקן בקדושה.

דבר מבהיל נוסף (הוזכר בכתבי הסבא מקלם דף יג): שעל כל אחד מישראל יש מצות עשה בפני עצמה(!) ואדם יכול לקיים אלפי מצות בכל רגע ורגע. ולכן עיקר היצר הרע מתגבר על האדם בשנאה – לגזול ממנו הון רב בכל רגע!

הרי שאם אדם מקבל על עצמו לפני התפילה את נוסח ה'הריני מקבל' כמו שמובא בסידורים בשם האריז"ל (יובא בסוף המאמר) בעניין אהבת ישראל – הוא בורא לעצמו מיליונים של סנגורי שמירה הצלחה ושפע עצום, בעולם הזה ולעולם הבא.

[*במידה ויש שונא – ברגע שנאהב אותו, הוא יתממשק אתנו ויהפוך לאוהב כמו שנאמר "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם", וכל שכן אם נעניק לו ונקיים "אם רעב שנאך האכילהו לחם"].

ישנו מעשה מהבעל שם טוב, שפעם אחד היה אדם כשר שיצא בנו לתרבות רעה וציווה הבעש"ט לאביו לאהוב אותו ביותר – ומחמת זה חזר למוטב (אמרי פנחס פא). עד כדי כך חזקה היא כח האהבה -שאם תאהב את השני תוכל לעלותו על המסלול מחדש! (ששכרו העצום לא ישוער כמובא בספר) ע"כ.

ונעבור לעשה טוב. הפעם אגע בכמה נקודות חשובות בעניין זה. אחת מהן היא ה-נושא בעול: לשמוח בשמחת השני ולהשתתף בצערו (מתקיים גם ע"י שמיעה 'אקטיבית').

משה רבינו זכה להיות בחיר האומה בזכות רגישות הזולת שלו – שהיה רועה את צאנו בצורה פנומנלית ונתן את ליבו להיות מיצר על צרת ישראל (היה שם את כתפו תחת עבודת הפרך עם אחיו העבריים למרות היותו 'נסיך' במצרים!). אגב, אחת התכונות הדומיננטיות של המשיח יהיה 'רגש הזולת' [גו(תוך)אל(רחמים)]

*במאמר מוסגר אציין שדווקא אותם המנהיגים שלנו סבלו גם ביזיונות ורדיפות (כמשה רבינו שפרעה רדף אחריו ודוד המלך שהיה נרדף ע"י בנו וחשבו שהוא ממזר) כדי להרגיש בעצמם את הצער – בעזרתו יוכלו להרגיש באמת את צערו של השני [נעלב – לב נע, מניע אותי להרגיש את הכאב של האחר].

דבר נוסף הוא עניין הכף זכות – בספרים הקדושים מובא שהמשיח אוהב אפילו את הרשעים הגדולים ביותר [נשמות גבוהות שנפלו למקומות שפלים – מהם דייקא אפשר להתעלות ביתר שאת – אך הנסיון מאתגר יותר] והוא ילמד עליהם זכות שהם צדיקים, ומחמת זה הם יחזרו בתשובה – וע"י זה תהיה גאולה (ואהבתך לרעך דף קפג). לכן כל מי ששופט לטובה ודן לזכות הוא בבחינת משיח ומקרב את יום הישועה ודנים גם אותו לטובה ולברכה.

ונקודה נוספת – עניין הדיבורים הטובים. לפה שלנו יש כח עצום שהרי העולם נברא בדיבור (ובדיבור גם מתקיים, ע"י עסק התורה והתפילות). בספרי החסידות קיימות עדויות על מדרגות גבוהות בנושא הדיבור, בהם תלמידים מספרים שברגע שרבם הגדול היה אומר משהו – היה נכנס בהם האמרה כברק בתוך הלב וגרם להם ללהט רגשי ולדחף עצום לפעול (שנפש הצדיק עטוף בדיבורו. כמובן שישנם מדרגות לאין שיעור עדי כדי יצירת גולם וכו' ואכהמ"ל).

"חיים ומוות ביד  הלשון" – הפה שלנו יכול להזיז צבאות שלמים, להחריב ולהרוג, והוא יכול גם להחיות אנשים 'מתים' לתחייה ממש (אור פה אותיות רפואה). ולכן אם אדם רוצה להשתלם בכלי האדיר הזה שנקרא פה (שהוא עיקר האדם – רוח ממללא), ברגע שיראה את חברו – יחפש בו נקודה טובה, ומתוך הערכה פנימית 'ישגר' לעברו מילים טובות.  מי שיעשה כך, יכול לרומם את רעהו ממצוקה עמוקה (שאף אחד לא שם לב) לאושר גדול – ברגע!

הדבר גם לא דורש מאמץ ושווה ממש להצלת נפשות, וכמובן גם יתגמל את האומר בשכר גדול בזה ובבא – כמו שמסופר בתלמוד שאליהו הנביא העיד על 2 בדחנים שהם בני העולם הבא בזכות השמחה שהיו גורמים לאנשים מדוכאים. הרחמן יזכנו על דבר כבוד שמו.

 

נוסח 'הריני מקבל' והתכללות בכלל 'ישראל':

*כדי שהדברים יפעלו באמת צריך לעורר את כוונת הלב, ולומר את הנוסח בהתמדה כל בוקר

הריני מקבל עלי מצות עשה של ו'אהבת לרעך כמוך' והריני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי.

הריני מכליל ומקשר את עצמי ל'כלל ישראל' – כולנו פה באחדות אחת, וכל מצוה שאעשה היא בשם כל ישראל. ויהי רצון שתשמע תפילתי בכלל תפילות עמך בית ישראל.

 

מעובד משיעור על הספר 'רפאה נפשי' –לצאת ממשברים לחיים בריאים ומאושרים, ניתן להשיג דרך 073-222-1250 \ 052-716-5070 (קיימת גם גרסה דיגיטלית


 

הפוסט חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

תגובות (נא לשמור על שיח נקי ומכובד)

כתבות שאולי פספסתם!

שלל סרטונים

הפיצו למשפחה והחברים
VOD

חדש ב-VOD:

המאמר חיזק אותך? תפיץ הלאה לזיכוי הרבים!

"יש קונה עולמו – בשעה אחת ויש קונה עולמו בקליק אחד" 

הפיצו לקירוב הגאולה.

לשיחה לחץ כאן
היי, במה אפשר לעזור?
להתענג באהבתך
שלום 👋
לכל שאלה או בקשה אנחנו כאן!